Adatvédelmi nyilatkozat

A honlap és a honlapon található összes információ, kép és egyéb tartalom a honlap üzemeltetőjének és szerkesztőjének (Séllei Zsolt - fotosellei.hu) tulajdonát képezi. Ebből kifolyólag a weblapon található tartalom a tulajdonos beleegyezése nélkül a jogvédelem megsértésének minősül.

A szerzői jogok megsértését a polgári törvénykönyv szerinti büntető jogi felőlelősség vonja maga után.

Írásbeli beleegyezés esetén a honlapon található anyagok felhasználhatóak, a hozzájáruláshoz írjon e@mail-t a honlap üzemeltetőjének, vagy tulajdonosának, melyet az kapcsolat menüpontban tehet meg.